Speciallæge Morten Hedegaard

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1988. Helt fra min studietid har jeg været dybt optaget af gynækologi, graviditet og fødsel. De senere år har jeg også arbejdet med fertilitetsudredning og fertilitetsbehandling.

 • Ph.D. fra Aarhus Universitet i 1993 på en afhandling om sammenhængen mellem stress og lav fødselsvægt.
 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2000.
 • Klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling 2003-2017.

Forskning:

 • Forfatter til mere 100 videnskabelige artikler, især om epidemiologi og graviditet.
 • Vejleder for 8 Ph.D. projekter.
 • Bedømmer af mere end 10 Ph.D. afhandlinger og disputatser

Faglige poster og tillidshverv

 • Formand for Fagudvalget vedrørende prostaglandiner til igangsættelse af fødsler under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehus Medicin.
 • Medlem af bestyrelsen for Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (2017 -)
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (2018 -)
 • Medlem af Abortsamrådet ved Københavns Kommune, senere Region H siden 2004.
 • Lægefaglig konsulent for Patientforsikringen 2005-2014.

Frivilligt arbejde:

 • Jeg er tilknyttet den danske organisation Maternity Foundation, som arbejder for at reducere møde- og spædbørnsdødeligheden i udviklingslandene.
 • Jeg har to gange været udsendt som frivillig til Etiopien, hvor jeg bl.a. har arbejdet med uddannelse af jordemødre.
Morten Hedegaard, speciallæge, fødselslæge