Om Klinik Hedegaard

Klinik Hedegaard tilbyder højt kvalificeret behandling inden for graviditet, gynækologi og fertilitet. Vi er et sammentømret team, der kender hinanden gennem mange år sammen på Rigshospitalet. Vi tilbyder vores patienter en integreret behandling med både en høj lægefaglig og jordemoderfaglig service.

Speciallæge Morten Hedegaard

Morten Hedegaard er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1988. Helt fra sin studietid har han været dybt optaget af gynækologi, graviditet og fødsel. De senere år har han også arbejdet med fertilitetsudredning og fertilitetsbehandling.

Morten er Ph.D. fra Aarhus Universitet i 1993 på en afhandling om sammenhængen mellem stress og lav fødselsvægt. Han blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2000 og var klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling 2003-2017.

Forskning:

 • Forfatter til mere 100 videnskabelige artikler, især om epidemiologi og graviditet. Hent oversigt her.
 • Vejleder for 8 Ph.D. projekter.
 • Bedømmer af mere end 10 Ph.D. afhandlinger og disputatser

Faglige poster og tillidshverv

 • Formand for Fagudvalget vedrørende prostaglandiner til igangsættelse af fødsler under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehus Medicin.
 • Medlem af bestyrelsen for Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (2017 -)
 • Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (2018 -)
 • Medlem af Sundhedsfagligt Råd i gynækologi og onstetrik i Region Hovedstaden (2007 -)
 • Medlem af Abortsamrådet ved Københavns Kommune, senere Region H siden 2004.
 • Lægefaglig konsulent for Patientforsikringen 2005-2014.

Frivilligt arbejde:

 • Tilknyttet den danske organisation Maternity Foundation, som arbejder for at reducere mødre- og spædbørnsdødeligheden i udviklingslandene.
 • Har to gange været udsendt som frivillig til Etiopien, hvor han bl.a. har arbejdet med uddannelse af jordemødre.

Jordemoder Line Ellen Klebak

Født 1975. Uddannet jordemoder 2007. Har arbejdet på fødegang, på både små og store fødesteder, samt i vikariater i Nordnorge. Har siden 2015 arbejdet med fertilitet, herunder IVF/ICSI samt inseminationer.

Lines arbejde består primært i fertilitetsbehandling og inseminationer. Desuden laver hun tidlige graviditetsscanninger, har samtaler om overvejelser omkring provokeret abort, og vejleder og ultralydsscanner også i den forbindelse.

Jordemoder Lotte Gregers

Født 1976. Uddannet jordemoder 2007-2011. I perioden 2011-2018 jordemoder på Rigshospitalet (fødegangen, svangrekonsultationer, planlagte kejsersnit med videre). I 2018 uddannet som sonograf. Ansat ved Klinik Hedegaard fra 1/1 2019.

Lotte arbejder bl.a. med patienter, der ønsker scanning af graviditet, kvinder med komplikationer i graviditeten samt med kvinder, der ønsker abort. Lotte kan ydermere tilbyde jordemoderkontrol i graviditeten og fødselsforberedelse. Lotte er desuden uddannet beklædningsformgiver.

Jordemoder Liv Friberg

Født 1983, Uddannet jordemoder 2006-2009. I perioden 2009-2018 ansat som jordemoder på fertilitetsklinik. Ansat ved Klinik Hedegaard fra 1/10 2018. Liv har ydermere en kandidatgrad i filosofi fra Københavns Universitet.

Liv arbejder bl.a. med patienter, der er ufrivilligt barnløse, og med kvinder der ønsker abort eller har komplikationer i graviditeten. Liv kan desuden tilbyde jordemoderkontrol i graviditeten og fødselsforberedelse.

Birgitte Hedegaard

Født 1959. Uddannet tandlæge 1980-85. I perioden 1985-2017 arbejdet som tandlæge, primært i børnetandplejen. Ansat ved Klinik Hedegaard fra 1/5 2017. Birgitte arbejder med tidsbestilling, telefonkontakt, E-mail korrespondance og logistik.

Rikkemari Kidmose

Født 1966. Rikke er uddannet lægesekretær og har været i gynækologisk speciallægepraksis gennem 23 år. Derudover er Rikke professionsbachelor i sundhed og ernæring fra Suhrs Seminarium.

Rikke har været ansat ved Klinik Hedegaard siden 1/2 2017 og beskæftiger sig med vejledning af patienter med udfordringer ved såvel overvægt som undervægt, overgangsalder, manglende fertilitet og PCOS. Rikke varetager også tidsbestilling, E-mail korrespondence, blodprøver etc.