Speciallæge Morten Hedegaard

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1988. Helt fra min studietid har jeg været dybt optaget af gynækologi, graviditet og fødsel. De senere år har jeg også arbejdet med fertilitetsudredning og fertilitetsbehandling.

Jeg er Ph.D. fra Aarhus Universitet i 1993 på en afhandling om sammenhængen mellem stress og lav fødselsvægt. Jeg blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2000 og var klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling 2003-2017.

Forskning:

  • Forfatter til mere 100 videnskabelige artikler, især om epidemiologi og graviditet.
  • Vejleder for 8 Ph.D. projekter.
  • Bedømmer af mere end 10 Ph.D. afhandlinger og disputatser

Faglige poster og tillidshverv

  • Formand for Fagudvalget vedrørende prostaglandiner til igangsættelse af fødsler under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehus Medicin.
  • Medlem af bestyrelsen for Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (2017 -)
  • Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (2018 -)
  • Medlem af Abortsamrådet ved Københavns Kommune, senere Region H siden 2004.
  • Lægefaglig konsulent for Patientforsikringen 2005-2014.

Frivilligt arbejde:

  • Jeg er tilknyttet den danske organisation Maternity Foundation, som arbejder for at reducere møde- og spædbørnsdødeligheden i udviklingslandene.
  • Jeg har to gange været udsendt som frivillig til Etiopien, hvor jeg bl.a. har arbejdet med uddannelse af jordemødre.

Jordemoder Line Ellen Klebak

Født 1975. Uddannet jordemoder 2007. Har arbejdet på fødegang, på både små og store fødesteder, samt i vikariater i Nordnorge. Har siden 2015 arbejdet med fertilitet, herunder IVF/ICSI samt inseminationer.

Mit arbejde består primært i fertilitetsbehandling og inseminationer. Desuden laver jeg tidlige graviditetsscanninger, har samtaler om overvejelser omkring provokeret abort, og vejleder og ultralydsscanner også i den forbindelse.

Præsentation af klinikkens øvrige medarbejdere er på vej.